Menu
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek
Ojczyzna to ziemia i groby,
Narody tracąc pamięć, tracą życie

Cyprian Kamil Norwid

Jednym z zadań państwa, a szczególnie administracji publicznej, rządowej i samorządowej, jest podtrzymanie pamięci o osobach i faktach poprzez szereg działań, m.in. takich jak ewidencjonowanie istniejących miejsc pamięci, inspirowanie nowych i ratowania tego, co powstało w przeszłości.

Historia miasta, w tym historia polskiego Kołobrzegu tworzy się na naszych oczach. Na terenie miasta Kołobrzeg występują różne formy upamiętnień: pomniki, akcenty rzeźbiarskie, tablice, pamiątkowe nazwy instytucji (szkoły, biblioteka, place, itp.), ulice, bulwary, cmentarze wojenne, kwatery, krzyże i pojedyncze mogiły, upamiętnienia dawnych cmentarzy oraz inne. Wychodząc naprzeciw realizacji zadań państwa, Urząd Miasta Kołobrzeg opracował dwutomową "Ewidencję pomników, akcentów rzeźbiarskich, tablic pamiątkowych i miejsc pamięci, występujących w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg" oraz czterotomową "Ewidencję cmentarza wojennego w Kołobrzegu".

Ewidencje te powstały w oparciu o materiały tworzone w różnych okresach i zawierają obecnie znane nam obiekty poświęcone ważnym wydarzeniom i ludziom, którzy tu mieszkali, tu się urodzili, lub których życie wplotło się w wydarzenia historyczne związane z naszym miastem. Informacje w nich zawarte posiadają wielką wartość poznawczą dla wszystkich interesujących się historią, kulturą i turystyką Kołobrzegu. Mogą stanowić także pomoc w edukacji szkolnej. Ewidencja ta powstawała w oparciu o materiały tworzone w różnych okresach i mogą w niej występować pewne niedokładności. Zakłada się więc jej stałą aktualizację i uzupełnianie. Mając na uwadze powyższe, prosimy o nadsyłanie uwag i materiałów pozwalających uściślić i wzbogacić informacje w samej ewidencji, jak i kartach ewidencyjnych poszczególnych miejsc pamięci miasta Kołobrzegu.

To od nas bowiem zależy, jakie materialne przekazy po nas zostaną dla następnych pokoleń.FILMY i ZDJĘCIA
o miejscach i wydarzeniach w Kołobrzegu i okolicach
o których nie miałeś pojęcia

DZIAŁ AKTUALNOŚCI

M

E

N

U